ĐĂNG KÍ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN TỪ CHÚNG TÔI

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC TỪ KHÓA HỌC

  • Giới Thiệu Việc Làm Số Liệu, Đóng Dấu Thực Tập Sau Khóa Học.
  • Hỗ Trợ Cập Nhật Luật Qua Gmail Hàng Tháng/Quý.
  • Hỗ Trợ Cài Đặt Các Phầm Mềm Kế Toán Của Bộ Tài Chính.
  • Miễn Phí Tài Liệu, Lệ Phí Thi Và Cấp Chứng Chỉ Thực Hành.
  • Miễn Phí Tham Gia Các Buổi Chuyên Đề Đặc Biệt Của Kimi.
  • Miễn Phí Tham Gia Lớp Excel Cơ Bản Của Kimi.
  • Tặng Phần Mềm Excel Kế Toán Kimi Trị Giá 2.000.000đ